vpcollege

M. S. P. Mandal's Vinayakrao Patil Mahavidyalaya, Vaijapur

College with Potential for Excellence || STRIDE and Paramarsh Schemes by UGC NAAC Re-Accredited 'A' Grade || ISO 21001:2018 (EOMS)

vpc_logo

मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विनायकराव पाटील महाविद्यालय, वैजापूर

यु. जी. सी. चा उत्कृष्ट गुणवत्ता क्षमता पुरस्कार प्राप्त नॅक पुनर्मूल्यांकित 'अ' श्रेणी || आय. एस. ओ. 21001:2018 (ई. ओ. एम. एस.)