vpcollege

M. S. P. Mandal's Vinayakrao Patil Mahavidyalaya, Vaijapur

vpc_logo

मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विनायकराव पाटील महाविद्यालय, वैजापूर

Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University
College With Potential For Excellence (CPE)
Re-Accredited by NAAC ‘A’ Grade with CGPA 3.33 (3rd cycle 2016)
ISO 21001-2018 Certified (EOMS)
STRIDE and Paramarsh Schemes by UGC

Department of Marathi मराठी विभाग

मुकुंदराज कुलकर्णी (जीवनकाल इ.स. १२ वे शतक ) यांनी ‘विवेकसिंधू’ नावाचा मराठी साहित्यातील पहिला पद्य ग्रंथ लिहिला. म्हणून त्यांना आद्यकवी म्हटले जाते. त्याअगोदर श्रवणबेळगोल येथील शिलालेखावर श्री चावुंडराये करवियले असा शब्दप्रयोग आढळतो. हा शिलालेख इ.स. ९८३ मध्ये कोरलेला असावा असे बहुतेक तज्ञ मानतात. यापूर्वी मौखिक परंपरेतून लोकसाहित्याचा फार मोठा ठेवा मराठी भाषेला मिळालेला आहे.
माझा मऱ्हाठाचि बोलू कवतिके l परी अमृतातेही पैजा जिंके l ऐसे अक्षरे रसिके l मेळवीन l
                                                                     -संत ज्ञानेश्वर
The department of Marathi was established in 1968 with Marathi as one optional subject for B.A. and second language for B.A., B.com, B.sc. 
Vision
To aim for quality in Marathi that influence students for achieving overall language skill. 
Mission
To develop students Marathi language skill.
To develop poets, critics, dramatists, novelists, story writer & teller and essay writer among students.
SCOPE OF SUBJECT
There is ample scope and opportunities to a B.A., M.A. Students with Marathi subject.
 1. Government Services
 2. Proof Reader in Newspaper or in the Publication
 3. Announcer, Anchor on the Radio, T.V. etc.
 4. Translator/interlocutor/interpreter
 5. Writer
ACHIEVEMENTS:
 • 01 faculty Ph. D degree Awarded
 • Rajesh Baburao Kolekar passed NET Exam-2019
 • Mayuri Somnath Nikam got Gold Medal of Dr. BAMU, Aurangbad-2019-20
 • M. S. Kharat is the BOS member of DR. BAMU, Aurangabad
 • M. S. Kharat is the BOS member of an autonomous college(T. C. College, Baramati )
 • 04 books published
 • 10 research papers published
 • 04 students awarded Ph. D degree
 • 02 Student Submitted Ph. D Thesis
 • Two lecture series have been completed under UGC Scheme STRIDE – I.
 • Two Student Research Project have been completed under UGC Scheme STRIDE – I.
 
 
मराठी भाषा ही मातृभाषा असल्यामुळे या विभागाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. मराठी विभाग मराठी भाषा व साहित्याच्या ज्ञानदानाचे महत्त्वाचे कार्य करते. मराठी भाषेचा जगामध्ये चौदावा क्रमांक लागतो. भारत सरकारने मराठी भाषेस राजभाषेचा दर्जा दिलेला आहे. जवळपास पंधराशे ते दोन हजार वर्षाआधी पासून या भाषेच्या अस्तित्वाचे पुरावे सापडतात. तिच्यातील शिलालेख, ताम्रपट आणि लिखित साहित्यामुळे तिला पौराणिक भाषेचा दर्जा व महत्त्व प्राप्त झालेला आहे. कला व वाणिज्य शाखेत संदेश सूचनाचे माध्यम म्हणून मराठी भाषेचा वापर केला जातो. सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा समजण्यासाठी,  जतन करण्यासाठी आणि त्याचा विकास करण्यासाठी मराठी भाषा विषयाचा उपयोग होतो. या विषयामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळते. एकूणच माणूस घडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मराठी भाषेचे अनमोल असे योगदान आहे.

 

 
प्रा. डॉ. महेश खरात
विभागप्रमुख
 
B. A. I Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 001
I
डॉ एल. डी अधाने
2
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 002
II
डॉ एल. डी अधाने
3
काव्यात्म साहित्य
Mar 101
I
प्रो. आर.बी.कोळेकर
4
कथात्म साहित्य
Mar 103
II
प्रो. आर.बी.कोळेकर
5
नाट्यात्म साहित्य
Mar 102
I
प्रो. बी जे गायके
6
मुद्रित माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये
Mar 104
II
प्रो. बी जे गायके
B. A. II Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 003
III
डॉ. एम.एस खरात
2
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 004
IV
डॉ. एम.एस खरात
3
आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (इ.स 1800 ते इ. स.1920)
Mar 105
III
डॉ. एम.एस खरात/
डॉ एल. डी अधाने
4
आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (इ.स 1800 ते इ. स.1920)
Mar 107
IV
डॉ. एम.एस खरात/
डॉ एल. डी अधाने
5
दृक-श्राव्य माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये
Mar 106
III
डॉ. डी.बी खिल्लारी/ प्रो. आर.बी.कोळेकर
6
साहित्य प्रकारांतर आणि साहित्याचे माध्यमांतर
Mar 108
IV
डॉ. डी.बी खिल्लारी/ प्रो. आर.बी.कोळेकर
B. A. III Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
भारतीय साहित्यविचार
Mar 09
V
डॉ. डी.बी खिल्लारी
2
पाश्चात्य साहित्यविचार
Mar 13
VI
डॉ. डी.बी खिल्लारी
3
भाषाविज्ञान
Mar 10
V
डॉ. एम.एस खरात
4
व्याकरण व निबंधलेखन
Mar14
VI
डॉ. एम.एस खरात
5
मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते १६००)
Mar 11
V
डॉ एल. डी अधाने
6
मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (१६०१ ते १८१८)
Mar 15
VI
डॉ एल. डी अधाने
7
प्रकल्प कार्य भाग-१
Mar 12
V
डॉ. एम.एस खरात /
प्रो. बी जे गायके
8
प्रकल्प कार्य भाग-१
Mar 16
VI
डॉ. एम.एस खरात/
प्रो. बी जे गायके
B. com. I Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 001
I
प्रो. बी जे गायके
2
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 002
II
प्रो. बी जे गायके
B. com. II Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
मराठी भाषा आणि वाणिज्य व्यवहार
Mar C-01
III
डॉ. डी.बी खिल्लारी
2
मराठी भाषा आणि वाणिज्य व्यवहार
Mar C-02
IV
डॉ. डी.बी खिल्लारी
B.sc. I Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 001
I
प्रो. आर.बी.कोळेकर
2
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 002
II
प्रो. आर.बी.कोळेकर
B. Sc. II Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 003
III
डॉ एल. डी अधाने
2
गद्य पद्य व उपयोजित मराठी
Mar 004
IV
डॉ एल. डी अधाने
 
 
M. A. I Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
आधुनिक मराठी वागण्याचा इतिहास (१९२० ते १९६०)
101
I
प्रा. गणेश पवार
2
आधुनिक मराठी वागण्याचा इतिहास (१९६१ ते २०००)
201
II
प्रा. गणेश पवार
3
साहित्य समीक्षेची मूलतत्त्वे
102
I
डॉ. एस.एस थोरात
4
समीक्षेच्या विविध अभ्यास पद्धती आणि उपयोजित समीक्षा
202
II
डॉ. एस.एस थोरात
5
भाषिक कौशल्य, प्रसार माध्यमे व सृजनशील लेखन
103.1
I
प्रा.गणेश पवार
6
भाषिक कौशल्य, प्रसार माध्यमे व सृजनशील लेखन
203.1
II
प्रा.गणेश पवार
7
एका लेखकाचा विशेष अभ्यास आधुनिक -यशवंतराव चव्हाण
104.1
I
डॉ.एस.एस थोरात
8
एका लेखकाचा विशेष अभ्यास आधुनिक -यशवंतराव चव्हाण
204.1
II
डॉ.एस.एस थोरात
M. A. II Year
Sr. no
Name of the Paper
Paper Number
Semester
Name of the Teacher
1
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान
301
III
डॉ. एस.एस थोरात
2
मराठी भाषेचा इतिहास व समाजभाषा विज्ञान
401
IV
डॉ. एस.एस थोरात
3
आधुनिक मराठी वाड्.मयातील प्रवाह: दलित व आदिवासी साहित्य
302
III
प्रा. गणेश पवार
4
आधुनिक मराठी वाङ्मयातील प्रवाह: ग्रामीण व स्त्रीवादी साहित्य
402
IV
प्रा. गणेश पवार
5
लोकसाहित्य
303.1
III
डॉ. एस.एस थोरात
6
लोक वाड्.मय प्रकार व स्वरूप विशेष
403.1
IV
डॉ. एस.एस थोरात
7
मराठवाड्यातील आधुनिक साहित्य
304.1
III
प्रा. गणेश पवार
8
मराठवाड्यातील आधुनिक साहित्य (कलाकृतीवर स्वयंअध्ययन)
404.1
IV
प्रा. गणेश पवार
 
B.A., B.Com & B. Sc. Marathi First Year(Sem-I and II) Revised in 2022-23 View PDF
B.A. Marathi Second Year(Sem-III and IV) Revised in 2014-15  View PDF
B.A. Marathi Third Year(Sem-V and VI) Revised in 2015-16  View PDF
B.A. Marathi Second Year(Sem-III and IV) Revised in 2014-15  View PDF
M.A.Marathi First Year Syllabus Revised in 2022-23 (Sem-I and II) View PDF
M.A.Marathi First Year Syllabus Revised in 2013-14 (Sem-III and IV) View PDF
 • Programme, Programme Specifics and  Course Outcomes  View PDF
Prof. M. S. Kharat
(Professor & Head)
View Profile

 

                         

Prof. L. D. Adhane
(Assistant Professor)

View Profile

Dr. D. B. Khillari
(Assistant Professor-CHB)
View Profile

              

Prof. R. B. Kolekar  
(Assistant Professor-CHB)
View Profile
Prof. B. J. Gayke  
(Assistant Professor-CHB)
View Profile
Prof. A. B. Magar 
(Assistant Professor-CHB)
View Profile
Prof. A. B. Bsaiye 
(Assistant Professor-CHB)
View Profile

              

 

 

Research activities in last five years: View PDF

Student Strength:
Time table:

Result Analysis Report:

Faculty Activities 2016 to 2021- View
Sr. No.
Student Activity
Date
View Report
1
निबंध स्पर्धा
०३ जानेवारी २०१८
 
2
सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा
०३ जानेवारी २०१८
 
3
घोषवाक्य स्पर्धा
०३ जानेवारी २०१८
 
4
काव्य लेखन स्पर्धा
०४ जानेवारी २०१८
 
5
मराठी भाषा दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम
७,८,९,१० जानेवारी २०२०
PDF
6
मराठी भाषा पंधरवडा निमित्त online कविसंमेलन
२८ जानेवारी २०२१
PDF
7
मराठी भाषा दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम
२७ फेब्रुवारी २०२१
PDF
BATY STUDENT PROJECTS: 
YearClassProject Complication Certificate
2017B. A. T.Y.View Document
2018B. A. T.Y.View Document
2019B. A. T.Y.View Document
2020B. A. T.Y.View Document
2021B. A. T.Y.View Document

MA Marathi STUDENT PROJECTS: 

Year
Class
Project Complication Certificate
2017
MA Marathi
View Document
2018
MA Marathi
View Document
2019
MA Marathi
View Document
2020
MA Marathi
View Document
2021
MA Marathi
View Document
Sr. No.
Event
Date
View Report
1
साहित्य अकादमी नवी दिल्ली व मराठी विभाग आयोजित दलित साहित्याची सद्यस्थिती या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्र
24 ऑगस्ट 2018
PDF
2
डॉ भीमराव वाकचौरे व्यक्ती आणि वाड्.मय विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्र
21 सप्टेंबर 2019
PDF
3
तीन दिवसीय फुले शाहू आंबेडकर व्याख्यानमाला
16,17,18  ऑगस्ट 2021
PDF
4
तीन दिवसीय फुले शाहू आंबेडकर व्याख्यानमाला
26,27,28 एप्रिल 2022
PDF
Placements List- View
Alumni List- View
Best Practice-I  View
Next Five Year Plan
 1. नवोदित लेखकांची कार्यशाळा घेणे.
 2. तीन दिवसीय फुले शाहू आंबेडकर व्याख्यानमाला आयोजित करणे.
 3. राष्ट्रीय कवी संमेलनाचे आयोजन करणे.
Next Ten Year Plan
 1. दोन दिवशीय मराठी साहित्य संमेलन घेणे.
 2. भाषिक कौशल्यावर आधारित पदवी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे.

CONTACT:

Prof. M. S. Kharat

Head of the Department,
Department of Marathi,

Vinayakrao Patil Mahavidyalaya,
Vaijapur, Dist. Aurangabad –
Tel: +919579456205
prof.maheshkharat74@gmail.com